Stabil

Stabil

Overflaten til Glasopor er svært ru og i kombinasjon med den kubiske formen gjør dette at produktet er svært stabilt og har en rasvinkel på utrolige 45°!

Overflaten til Glasopor er svært ru og i kombinasjon med den kubiske formen gjør dette at produktet har en rasvinkel på utrolige 45°! Med en naturlig helling på 1/1 gjør dette at Glasopor er forutsigbart og enkelt å jobbe med. En ukomprimert fylling er gangbar selv uten komprimering noe som bidrar til at Glasopor er foretrukket av mange entreprenører. Etter enkel komprimering med plate eller beltegående utstyr har man en stabil overflate hvor man kan plassere stillaser og liknende.

Relevante bruksområder

Tunnel, Veg, Tilbakefylling.

Relevant dokumentasjon

Tekniske spesifikasjoner, Miljødokumentasjon

Relevante prosjekter