Lav vekt

Lav vekt

Produktet består av 20 % glass og 80 % luft. Med en løs bulkvekt på 180 kg/m³ er Glasopor det letteste granulære byggematerialet på markedet.

Med en bulkvekt på bare 180 kg/m³ kan Glasopor gi lavere transportkostnader og større fleksibilitet i byggeprosessen.

 En av de største fordelene med Glasopor skumglass, er den lave vekten. Under produksjonsprosessen knuses resirkulert glass til et fint pulver, før det tilsettes en aktivator og bakes på høy temperatur. Aktivatoren bidrar til at det dannes luftbobler under bakingen, og resultatet er at Glasopor består av 20 prosent glass og hele 80 prosent innkapslet luft.

– Fordi Glasopor består av så mye luft, veier det kun 180 kilo per kubikkmeter i bulk. Det gjør at vi kan transportere opp til ti ganger så mye per bil sammenlignet med tradisjonelle steinmasser. For et byggeprosjekt kan denne transportkostnaden alene utgjøre store besparelser, sier (tidligere) teknisk sjef i Glasopor, Thomas Bjørhusdal.

Den lave vekten gjør også at Glasopor er et utmerket valg for prosjekter som er avhengige av kompensert fundamentering. Ved bruk av Glasopor reduserer man jordtrykket opp til 90 prosent sammenlignet med tradisjonelle masser.

– I tillegg vil den lave vekten både gjøre det mulig å lage grøntområder over underliggende konstruksjoner som parkeringskjellere, og gi en bedre plassutnyttelse fordi man kan reduserer behovet for støttekonstruksjoner og avstivninger, sier Bjørhusdal.

Relevante bruksområder

Veg, Kompensert fundamentering, Grønne tak

Relevant dokumentasjon

Miljødokumentasjon, tekniske spesifikasjoner

Relevante prosjekter