Isolerende

Isolasjon

Glasopor skumglass består av 80 % luft og har utmerkede isolerende egenskaper, det er godt egnet som isolasjon for en rekke ulike prosjekter.

Siden Glasopor skumglass består av 80 % luft har det utmerkede isolerende egenskaper og er særdeles godt egnet som isolasjon for en rekke ulike prosjekter. I vegbygging vil Glasopor som frostsikring bidra til en konstruksjon som er mindre utsatt for frostskader og derav redusert vedlikeholdsbehov.
Velger man Glasopor vil gravedybden for å oppnå tilfredsstillende frostsikring reduseres betraktelig sammenlignet med tradisjonelle/stedlige masser.

Relevante bruksområder

Veg, JernbaneTilbakefylling

Relevant dokumentasjon

Tekniske spesifikasjoner

Relevante prosjekter