Drenering

Drenering

Glasopor er et grovt, granulært materiale med gode drenerende egenskaper.

Glasopor er et grovt, granulært materiale med gode drenerende egenskaper. Dette gjør blant annet at vann ikke blir stående i fyllingen.
En drenert fylling av Glasopor medfører at vann ikke blir stående mot konstruksjonen men ledes ned i drensnettet.

Relevante bruksområder

Grønne tak, Tunnel

Relevant dokumentasjon

Tekniske spesifikasjoner

Relevante prosjekter